Chránená dielňa

Chránená dielňa je pracovisko, kde sú zamestnaní občania so zdravotným postihnutím, ktorí nie sú schopní nájsť si zamestnanie na otvorenom trhu práce pre svoje znevýhodnenie. 

U nás v rámci chránenej dielne zamestnávame troch zdravotne postihnutých. Vykonávajú dôležité pomocné práce ako napríklad balenie, mletie, triedenie, označovanie, či čistenie.