ZMENA OTVÁRACÍCH HODÍN počas krízového režimu: Objednávky na nedeľu NEprijímame. Ďakujeme za pochopenie.

Chránená dielňa

Chránená dielňa je pracovisko, kde sú zamestnaní občania so zdravotným postihnutím, ktorí nie sú schopní nájsť si zamestnanie na otvorenom trhu práce pre svoje znevýhodnenie. 

U nás v rámci chránenej dielne zamestnávame troch zdravotne postihnutých. Vykonávajú dôležité pomocné práce ako napríklad balenie, mletie, triedenie, označovanie, či čistenie.